NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA👏🧎‍♂️

  NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA 👏🧎‍♂️ BỐ THÍ ĐEM LẠI SỰ AN VUI. - Bố thí đem lại sự an vui, hoan hỷ cho người và chư Thiê...

BẠN LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG BẠN Ở CÙNG VỚI AI..

BẠN LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG BẠN Ở CÙNG VỚI AI.. Có một Ông chủ nọ giàu có ...định cho người lái xe của mình 1 tỷ đồng nhưng bị ng...